Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

miodowolipowa
14:36
8346 45f5 390
Reposted fromGodislove Godislove vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:36
Jedno słowo. Jedna piosenka. Jedno zdanie. Jedno kłamstwo. Jedna prawda i jedna osoba może zmienić Twój nastrój w jedną sekundę.
miodowolipowa
14:36
2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:35
3108 67ed 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:32
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:32
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:31
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
miodowolipowa
14:30
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:29
miodowolipowa
14:29
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:29
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
miodowolipowa
14:28

Zapisz
miodowolipowa
14:27
0208 6db1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
miodowolipowa
14:27
7941 b874 390
Reposted fromZircon Zircon vianiebieskieoczy niebieskieoczy
miodowolipowa
14:26
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viatakatambasienka takatambasienka
miodowolipowa
14:25
2162 0770
Reposted fromolaosa olaosa vialonelyjulia lonelyjulia
miodowolipowa
14:24
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viatakatambasienka takatambasienka
miodowolipowa
14:24
0442 abd0 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaopheliac opheliac
miodowolipowa
14:21
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
miodowolipowa
14:20
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu vialonelyjulia lonelyjulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl