Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

miodowolipowa
11:34
4762 fa5f 390
uwielbiam cały czas!
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:33
i mam ochotę na spacer, na ławkę, na huśtawki, na kino, na pizzę, na NIEGO.
— majacia95.soup.io
miodowolipowa
11:29
6845 0fda 390
Ciemność, ciemność widzę
miodowolipowa
11:28
5929 14fd 390
miodowolipowa
11:25
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viabe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:25

(...)można przekonywać, że Kopciuszek wcale nie chciała żadnego pieprzonego księcia. Chciała mieć wolny wieczór, nową kieckę i skuć się na mieście.

http://pokolenieikea.com/2015/03/02/czego-pragna-kobiety-vol-2/
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:24
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
miodowolipowa
11:24
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy.
— Mrożek
miodowolipowa
11:10
0638 66f6 390
Reposted from0agus0 0agus0 viabe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:08
8363 e4ac 390
Reposted fromosaki osaki viabe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:08
4001 2bc2 390
Piotr C "Pokolenie Ikea Kobiety"
miodowolipowa
11:07
Dom jest tam, gdzie żyją twoje wspomnienia, osoby, które kochasz.
— Licia Troisi
miodowolipowa
11:06
8706 f640 390
wróżka doradzi.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:02
  niepohamowane wzruszenie

Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:01
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viabe-awesome-today be-awesome-today
miodowolipowa
11:01
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
miodowolipowa
10:59
8134 3cab 390
miodowolipowa
10:59
6962 879c 390
podsumowując.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today

May 18 2015

miodowolipowa
12:14
8974 8c2e 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viapunkahontaz punkahontaz
miodowolipowa
12:13
9529 c7cd 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl